Dbamy o najlepsze wyposażenie teatrów

Tüchler

Mechanizmy kurtynowe i zasłonowe

Firma TÜCHLER oferuje mechanizmy kurtynowe i zasłonowe z napędem ręcznym i napędem elektrycznym.

Mechanizmy kurtynowe zbudowane są z dwóch torów ze specjalnych profili aluminowych z wózkami jezdnymi. Dwa tory umożliwiają mijanie się na środku dwóch tafli kurtyn. Wskazany jest minimalny zakład na środku 1 mb, po 0,5 m na stronę co gwarantuje szczelne zamykanie kurtyny na środku.

Napęd kurtyny może być ręczny lub elektryczny, na przykład z silnikiem kompaktowym zamontowanym bezpośrednio w szynę torowiska. Kurtyna może być rozsuwana z regulowanym przyśpieszeniem od 10 cm/s do 65 cm/s.

Przy wymianie mechanizmów kurtynowych ważnymi informacjami jest długość torowiska. Szerokości udrapowanych tafli kurtyny oraz ilość wózków jezdnych na stronę.
Przy montowaniu nowych kurtyn do mechanizmów kurtynowych doły kurtyn powinno obrabiać się na miejscu. Zapobiegnie to ewentualnym prześwitom w dolnej części przy podłodze.

Mechanizmy kurtynowe wykorzystuje się na kurtyny główne, nie kiedy na kurtynę tło horyzont.
Szeroko stosowane są jednotorowe na samobieżne lub zmechanizowane tła, cykloramy, wyciemniające wysłany okienne.

MECHANIZMY KURTYNOWE I ZASŁONOWE