Projektory teatralne ADB

Projektory oświetlenia sceny firmy ADB cieszą się od lat zasłużoną renomą ze względu na ich najwyższą jakość techniczną. Przy konstruowaniu nowych projektorów specjalistów firmy ADB zawsze cechowała dbałość: o bardzo duża trwałość elementów, o najwyższą wydajność świetlną, o czystość plamy świetlnej. Czynniki te decydują, że projektory ADB są bardzo poszukiwane przez teatry, domy kultury, obiekty widowiskowe. Często scenografowie domagają się konkretnych projektorów ADB, które pozwolą na najpełniejsze wykreowanie ich wizji scenicznych w nowych widowiskach.

W Polsce jest wiele teatrów i domów kultury, gdzie 90-100% projektorów to projektory ADB, min.: Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Syrena w Warszawie, Teatr Nowy w Łodzi, Teatr Komedia w Warszawie, Opera NOVA w Bydgoszczy, Teatr Nowy Poznań, Teatr Rozmaitości w Warszawie, Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza w Warszawie w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie itd.. Najpopularniejsze na polskim rynku są projektory profesjonalne: Serii A o mocy 300/500/650Woraz serii EUROPE o mocy 1000/1200 W i o mocy 2000 W.

Na przykładzie zmian konstrukcji projektorów D…104 na D…204 a zwłaszcza zmian konstrukcji układów optycznych obserwujemy dynamiczny postęp w kierunku zwiększania wydajności świetlnej projektorów. W Teatrze Komedia w Warszawie po wymianie istniejących projektorów o mocy 2000W na projektory DN205, DS205 trzeba było w spektaklach będących w bieżącym repertuarze dokonać korekt w ustawieniu poziomów wysterowania poszczególnych obwodów o ok. 40%. Taka modernizacja poza innymi walorami świetlnymi i eksploatacyjnymi przyniosła wymierny efekt w postaci dużej oszczędności energii elektrycznej.

Poza projektorami profesjonalnymi o mocy 300/500W Serii A, firma ADB oferuje tanie projektory serii EUROSPOT. Projektory te nie posiadają walorów projektorów Serii A ale spełniają kryteria wielu przetargów, gdzie nie ma żadnych kryteriów technicznych wymaganych od projektorów a jedynym kryterium jest najniższa cena.

 

Projektory C51 i F51

Projektory C51 i F51

Projektory teatralne z ADB

DW 105

[/one_third_last]