MIKADO ADB

Pulpity MIKADO 12/24 DMX Komputerowy pulpit nastawczo-sterowniczy dla 12 lub 24 obwodów

Pulpity nastawczo-sterownicze MIKADO 12 i MIKADO 24 są urządzeniami cyfrowymi pracującymi w standardzie DMX512. Pulpity przeznaczone są do sterownia oświetleniem scenicznym i estradowym.

Podstawowe parametry techniczne:

 • Praca ręczna – bez używania pamięci – 2 pola ( A i B ) po 12 obwodów (potencjometrów).
 • Praca z wykorzystaniem pamięci – 1 pole (A + B) zawierające 24 obwody (potencjometry).

Sceny zapisywane są w pamięciach 12 submasterów (potencjometrów pola B. Każdemu potencjometrowi przyporządkowane są przyciski Flash z Diodą LED. Przyciski służą do zaświecania błyskawicznego obwodu lub zawartości submastera. Diody LED sygnalizują aktywność obwodu / submastera / chasera lub edycję obwodów zawartych w poszczególnych pamięciach. Submasterom przyporządkować można pamięci / chasery.

MIKADO 24 przenośny pulpit nastawczo-sterowniczy

MIKADO 24

MIKADO 24 przenośny pulpit nastawczo-sterowniczy

MIKADO 24

MIKADO REAL przenośny pulpit nastawczo-sterowniczey

MIKADO REAL

 

Opis danych:

 • 3 strony pamięci z 12 submasterami na każdej stronie, łącznie 36 pamięci.
 • Jedenaście pamięci / chaserów można uzyć jednocześnie.
 • Trzy potencjometry główne: A, B , GRAB Umożliwiają rozjaśnianie: poziomów ustawionych na potencjometrach pól: A, B , A+B, GRAB, pamięci, chaserów, sumy kilku submasterów.
 • Pulsacja łączona lub solowa przy użyciu przycisku głównego Flash i potencjometra głównego Flash.
 • Edycja i tworzenie pamięci z poziomami i czasami zmiany.
 • Czasy zmian scen w zakresie 0 – 30 sek.
 • Rozjaśnianie i oporowanie obwodów użytych w pulsacjach chaserami w zakresie 0 – 100%.
 • Dobór szybkości pulsacji efektów chaser w zakresie 0 – 999.
 • Funkcje konfigurowania efektów chasera: start, stop, krok, przypadkowy, odskakujący, pojedynczy błysk, kierunek naprzód, kierunek przeciwny, usunięcie kroku i dodanie kroku.
 • Wejście Audio z efektem kroków bassowych kontroli Chaserów i poziomów wysterowania
 • 1″/4 mono Jack dla zdalnego sterowania zmianami.
 • Wyjście sygnału DMC 512/1990 gniazdem XLR-5F.
 • Zintegrowany zasilacz sieciowy.
 • Pulpit kampaktowy, lekki , funkcjonalny.
 • Pamięć zewnętrzna MEM/EXT/MIK umożliwia zapisanie do 4 przedstawień.