Ethernet

Ethernet ARC system
Scentralizowany system sterowania urządzeń

Specjaliści od dawna próbują znaleźć sposób na scentralizowanie sterowania różnych urządzeń. W teatrach, studiach telewizyjnych czy obiektach współistnieje wiele różnych systemów, z których każdy jest niezależnie konfigurowany i nadzorowany. Dołączenie do systemu jakiegokolwiek nowego elementu powoduje konieczność dodania nowych urządzeń kontrolnych co podnosi stopień komplikacji systemu oraz obniża jego niezawodność.

System ARC firmy ADB jest systemem który umożliwia kompleksową obsługę dostępnych aktualnie i w przyszłości urządzeń. System tej klasy powinien być zbudowany w oparciu o znane i sprawdzone protokoły komunikacyjne, być wysoce niezawodny i odporny na różnorodne zakłócenia. Równocześnie powinien on wspierać tak wiele używanych w świecie standardów sterowania jak to możliwe. Niezbędne jest zarazem aby system umożliwiał łączenie z urządzeniami produkowanymi przez innych wytwórców i nie ograniczał tym samym do jednego dostawcy i gamy urządzeń przez niego produkowanych. Ostatnim ważnym punktem definicji systemu tego typu jest to, aby był to system możliwie łatwy i ekonomiczny w użyciu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wielu użytkowników.

Chociaż sygnał DMX 512 odnosi sukcesy i jest szeroko rozpowszechniony wśród producentów oświetleniowych urządzeń regulacyjnych, urządzeń sterowniczych i urządzeń efektowych ze względu na małą szybkość transmisji (400 razy mniejsza od transmisji sieci Ethernet) nie jest zdolny do transmisji danych w bardzo dużych systemach nowoczesnego oświetlenia.

Sieć Ethernet jest szeroko rozpowszechnioną w świecie siecią transmisji danych. Została ona stworzona do transmisji danych pomiędzy jednostkami komputerowymi połączonymi z sobą w jednej wspólnej sieci lokalnej LAN (local area network). Transmisja informacji odbywa się formie plików z bardzo dużą szybkością – szybkość 100 Mbit/sec.

Technologia sieci Ethernet umożliwia użytkownikom obiektów widowiskowych wiele korzyści, najbardziej istotne to:

 • system stosowany na całym świecie
 • standaryzacja kabli i łącz, są to tanie nie ekranowane skrętki UTP CAT5 i przyłącza się je do portów RJ45 urządzeń.
 • szerokie pasmo przenoszenia i duża szybkość transmisji standard dwukierunkowy pozwalający na wysyłanie i odbiór danych możliwość łatwego konfigurowania i rozszerzania systemu,
 • przyłączania wielu różnych urządzeń bez potrzeby stosowania dodatkowego okablowania
 • możliwość komunikowania się przez Ethernet poprzez symulatory, np. symulator taki jak Wysywig, umożliwiający projektowanie i prezentację realizacji widowisk świetlnych.
 • możliwość komunikowania się przez Ethernet poprzez Sandnet, uniwersalne narzędzie w obsłudze oświetleniowej sieci Ethernet.
 • możliwość zdalnego sterowania z funkcjami pulpitów: MENTOR, PHOENIX drogą radiową za pomocą komputerów kieszonkowych Pocket. Pulpity przyłaczone do sieci poprzez

Ethernet Switch w której znajdują się odbiorniki WiFi (access point).

Ethernet Switch w której znajdują się odbiorniki WiFi

sieć Ethernet może zapewnić w czasie rzeczywistym pełne automatyczne współdziałanie pomiędzy pulpitami. Sieć Ethernet daje możliwość sterowania oświetleniem przez 2 lub więcej operatorów oprogramowania z 2 lub więcej pulpitami sterowniczymi pozwalającymi na jednoczesną pracę.

Podczas przedstawienia jest możliwość rozpoczęcia pracy na jednym pulpicie i kontynuacja na drugim. Drugi pulpit pracujący synchronicznie może stanowić 100% rezerwę, w każdej chwili gotowy do podjęcia dalszych działań. Drugi pulpit, może być też instalowany na widowni na stanowisko wynośne operatora światła lub na stanowisko przy reżyserze w trakcie przygotowania świateł do nowego spektaklu.

 • możliwość sterowania blokami regulacyjnymi firmy ADB: MEMORACK, MEMOPACK EURORACK 60, EURODIM 3 przy pomocy zaawansowanej sieci Ethernetowej ADN (Advanced Dimmer Network). Wykorzystywany może być tego celu kabel DMX z dwoma ekranowanymi skrętkami: pierwsza skrętka (styki 2-3) pozostaje na potrzeby sygnału DMX, druga skrętka (styki 4-5) wykorzystywana jest na potrzeby sterowania w sieci Ethernet.
 • możliwość przyłączenia w każdym punkcie węzłowym sieci pulpitów sterowniczych, urządzeń z ekranami, np. laptopów, komputera z dodatkowymi ekranami dla pulpitów i.t.p. Możliwość szybkiego przekazywania danych, transferu konfiguracji urządzeń i informacji ekranowych, możliwość drukowania drukarką sieciową

sieć pulpitów sterowniczych

 • możliwość sterowania 8192 adresami DMX.Linia Ethernet z pulpitu sterowniczego wchodzi na Ethernet Switch. Z Ethernet Switchlinie Ethernet wychodzą na stanowiska świetlne do punktów Netport, w którychwydzielane są sygnały DMX A z 512 adresami i sygnał DMX B z 512 adresami. Łącznie może być 16 punktów NETPORT.

Ethernet HUB

 • możliwość sterowania ruchem urządzeń efektowych (skanerów, ruchomych głów, zmechanizowanych, projektorów zmechanizowanych WARP i innych) poprzez sieć Ethernet i urządzenia Netport. Możliwość sterowania bezpośrednio przez sieć Ethernet (bez urządzeń NETPORT) urządzeń do tego dostosowanych np. projektorów zmechanizowanych WARP/M (możliwość sterowania przez sieć Ethernet wszystkimi funkcjami projektorów WARP/M, lub sterowania wszystkimi funkcjami widowiskowymi za pomocą sieci DMX a konfiguracja i kalibracja urządzeń za pomocą sieci Ethernet)
 • możliwość wykorzystania systemu ARC do centralnej kontroli funkcjami technicznymi obiektu przy pomocy sieci Ethernet. Ze stanowiska ochrony teatru bez wchodzenia na scenę jest możliwość rozjaśnienia obwodów widowni i wybranych sceny, obserwacja sceny czy widowni za pomocą kamer. Podgląd z tych samych kamer będzie mógł wykorzystywać inspicjent. Może być stworzona opcja, że bez potrzeby absorbowania kabiny oświetlenia, inspicjent będzie mógł w czasie próby wybierać sceny świetlne które wcześniej będą z pulpitu przekopiowane do pamięci regulatorów, itp.
 • System ARC może być łatwo adoptowany do miejscowych funkcji obiektów np.: centralny system kontroli następującymi funkcjami: sterowanie oświetleniem sceny sterowanie oświetleniem widowni, sterowanie światłem roboczym, sterowanie kurtynami, ekranami, zasłanianiem okien, diagnostyka urządzeń elektrycznych, monitorowanie urządzeń bezpieczeństwa, funkcje inspicjenta z poglądem sceny, widowni i Foyer z wielu kamer, diagnostyka urządzeń regulacyjnych, załączanie urządzeń i inne.

System ARC

Podobne systemy możemy zastosować w studiach TV i studiach filmowych, hotelach, muzeach, centrach kongresowych, centrach wystawowych i innych, gdzie większy nacisk kładziemy na scentralizowanej kontroli różnych elektrycznych systemów .
Możliwe jest scentralizowane sterowanie wszystkimi lub wybranymi funkcjami urządzeń z jednego pulpitu głównego i selektywna kontrola funkcjami miejscowych urządzeń z małych paneli / pulpitów.

Urządzenia stosowane sieciach Ethernet ARC – ADB:

Pulpit kantroli i sterowania urządzeniami w sieci ARC

Pulpit

 

Ethernet Switch (HUB)

Ethernet Switch (HUB)
Inteligentne szybkie przyłącze Ethernet dostosowane do montażu w stojaku Rack (19” x 1U), dostosowane dla eliminowania problemów przeciążenia i błędów sieci, dostosowane do łączenia sieci o różnych szybkościach transmisji dla podwojenia szerokości pasma sieci w pełnym dupleksowym trybie pracy. Dostępne z 16 lub 24 portami RJ45. Ethernet Switch wyposażone w wewnętrzny zasilacz.

NETGATE

NETGATE
Inteligentne urządzenie Ethernet/Art-Net dostosowane do montażu w stojaku Rack (19”x 1 U), zapewniające równoczesne przetworzenie sygnału Ethernet i rozdział do 4 wyjść DMX 512 (XLR5) i 4 wejść DMX 512 (XLR5).

NETGATE XT

NETGATE XT
Inteligentne urządzenie Ethernet/Art-Net dostosowane do montażu w stojaku Rack (19”x 2 U), zapewniające równoczesne przetworzenie sygnału Ethernet i rozdział do 4 wyjść DMX 512 (XLR5) i 4 wejść DMX 512 (XLR5). NETGATE XT zawiera ponadto: wyjście SVGA do zdalnego sterowania ekranami, sterowanie 8 makrami (8 przycisków na froncie) za pomocą sieci Ethernet, sterowanie 8 liniami zewnętrznymi (external lines) załączenia funkcji urządzeń NETGATE XT wyposażone w wewnętrzny zasilacz

NETPORT

NETPORT
Proste urządzenie Ethernet/Art-net dostosowane do montażu w stojaku Rack (19”x 1 U), zapewniające równoczesne przetworzenie sygału Ethernet i rozdział do 2 wyjść DMX 512 (XLR5) i 2 wejść DMX 512 (XLR5). NETPORT wyposażone w wewnętrzny zasilacz

NETPORT XT

NetportXT
Proste urządzenie Ethernet/Art-net dostosowane do montażu w stojaku Rack (19”x 1 U), zapewniające równoczesne przetworzenie sygnału Ethernet i rozdział do 2 wyjść DMX 512 + ADN. Pozwala na sterowanie blokami regulacyjnymi siecią Ethernet Advanced Dimmer Network. Umożliwia sterowanie regulatorami z komputerów PC, notebook za pomocą oprogramowania ADB Dimmer Manager Kit.